ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปล่องลิฟต์อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ(ARC) จำนวน 1 งาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.35/2566

ebrd35-2566

ดาวน์โหลด

 19 total views,  1 views today