ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.39/2566 (เลขที่โครงการ 66037265772)

ebrd39-66

 

ดาวน์โหลด

 23 total views,  1 views today