(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 5 เมษายน 2566

TOR66-ครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง 2 รายการ-กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

 25 total views,  1 views today