(ร่าง) ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 5 เมษายน 2566

tor66-ต่ออายุลิขสิทธิ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย-ไอที

ดาวน์โหลด

Loading