ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 25 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมาลผล 25 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด

Loading