ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 500 ชุด จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 500 ชุด ของคณะแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading