ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบพร้อมโปรแกรมอ่านกระดาษคำตอบและวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.159/2566 (เลขที่โครงการ 66049136380)

ebp159-66

 

ดาวน์โหลด

Loading