ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จำหน่ายซากพัสดุ-วิทย์แพทย์

ดาวน์โหลด

Loading