(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน พร้อมติดตั้ง จํานวน ๓ รายการ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

tor66-แอร์ 3 รายการ-ว.พลังงาน

ดาวน์โหลด

Loading