(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครื่องปรับอากาศท่อน้ำเย็นโรงพยาบาลทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ งปม.175/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศฯ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารประกวดราคา งปม.169/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศฯ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารประกวดราคา งปม.169/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม 1 จำนวน 1 งาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.175/2566 (เลขที่โครงการ 66079555056)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเอ็กซ์เรย์ในช่องปาก ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.175/2566 (เลขที่โครงการ 66079555056)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกลึงทางทันตกรรมแบบสามมิติสำหรับงานรากฟันเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading