ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.22/2567 (เลขที่โครงการ 66119431486)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำและอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.22/2567 (เลขที่โครงการ 66119431486)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.90/2566 (เลขที่โครงการ 66099052026)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.90/2566 (เลขที่โครงการ 66099052026)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.82/2566 (เลขที่โครงการ 66079579339)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.82/2566 (เลขที่โครงการ 66079579339)

  ดาวน์โหลด

Loading