ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวสำหรับสัตว์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66059162576

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 66027108753

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์บนไมโครเพลทประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66017456317

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117346839

  ดาวน์โหลอดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำหรับงาน Comet assay จำนวน 1 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127055284

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117560134

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องนับโคโลนีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117392553

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117293496

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097754206

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65087813446

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading