ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมออฟฟิศและการประมวลผลแบบคลาวด์ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.67/2565

ebrd67-2565

ดาวน์โหลด

Loading