ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ของ/สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.17/2566

ebrd17-2566

ดาวน์โหลด

Loading