ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.15/2566

ebrd15-2566

ดาวน์โหลด

Loading