ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp43-2566

ดาวน์โหลด

Loading