ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ เครื่อง ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ครั้งที่ ๓) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๘/๒๕๖๖

ebp118-2566

ดาวน์โหลด

 7 total views,  1 views today