ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสแกนฟันสามมิติพร้อมโปรแกรมสำหรับงานปริทันตวิทยา บูรณะช่องปากและรากเทียม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.120/2566 (เลขที่โครงการ 66017148552) (ครั้งที่ 2)

ebp120-66

 

ดาวน์โหลด

 13 total views,  1 views today