ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๒๘/๒๕๖๖

ebrd28-2566

ดาวน์โหลด

 15 total views,  1 views today