ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg power จำนวน 218,700 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.32/2566 (เลขที่โครงการ 66027180597)

ebrd32-66

 

ดาวน์โหลด

Loading